Mi az igazi látomás, 10.04 A látomás és a valóság


A Congregatio Jesu szerzetesrend alapítónőjének évvel ezelőtt volt egy fontos látomása, amely által megfogalmazódott a közösség identitása, karizmája. Ward Máriának, az újkor egyik szentéletű mi az igazi látomás a misztika nem extázist, hanem valami mást jelentett, mint az ismert középkori szenteknek. Közössége tagjának lenni ma sem jelent mást, mint azt, amire ő is vágyott: társakká válni az Úrban a küldetés által, amely Isten dicsőségére és embertársaink javára szolgál.

Nem a szokványos női szerzetesi út ez. A Congregatio Jesu-hoz való tartozás legtöbbször olyan út, amelyet nem járt be előttünk senki, mert úgy keletkezik, hogy rálépünk, elindulunk és kitartóan végigjárjuk.

Mindenki egyesével, de ugyanakkor együtt, egymást támogatva. Ez az út, ez a lelkiség nem csupán az egyén megszentelődésére szolgál — mint ami Ward Mária korában a szerzetes nővérektől elfogadott és elvárt volt —, hanem Isten dicsőségét és Jézus követését a felebarát szolgálatán keresztül valósítja meg.

Nehéz volt érteni, mert régi nyelvezetű szöveg, de a három kulcsfogalmat: őszinteség, igazságosság, szabadság, rögtön megjegyeztem és nagyon lelkes lettem tőle.

Számomra ez, azóta is meghatározó, igyekszem e szerint élni, tevékenykedni, ami nem is olyan egyszerű. Az őszinteség feltételezi, hogy érett emberek vagyunk, ismerjük és elfogadjuk erősségeinket és gyengeségeinket egyaránt, felvállaljuk mind a sikereinket, mind a kudarcainkat; nem dimenzionáljuk túl egyiket sem, hanem igyekszünk minden adományunkat a közösség szolgálatába állítani és alázattal elfogadni azt, ahol fejlődnünk kell.

Aki Ward Mária követőjeként él, az meg is tesz mindent annak érdekében, hogy növekedjen.

Értelmi látomás Midőn a lélek már bent van a hetedik lakásban, a Szentháromság három Személye nyilatkoztatja ki előtte magát, éspedig értelmi látomásban, és valami sajátságos módon lép vele érintkezésbe.

Tapasztalataim szerint és Ward Mária mondását komolyan véve állíthatjuk, hogy az őszinteség minden erény alapja. Érzékenyen reagálok arra, ha az igazság, az igazságosság sérül. Jézus, aki maga volt az igazság, bizony néha kemény szavakat is használt, azért hogy pontosan azt értsük, amit mondani akart.

A társadalomban és az egyházon belül is érzem, hogy sokszor a könnyebb utat választva elrejtjük az igazi mondanivalónkat. Tapasztaljuk, hogy sokszor nagyon nehéz jól kritikát gyakorolni, valamilyen negatív élményt mások megsértése nélkül kifejezni.

Ennek ellenkezője is számtalanszor megjelenik, nevezetesen az, hogy keveset beszélünk saját vagy mások pozitív tapasztalatáról. Tartományfőnöki szolgálatomban saját rendtársaimmal és más rendek elöljáróival együttműködve hazai és nemzetközi szinten egyaránt újra és újra megélem, hogy a valósággal szembenézni bizony nagyon fájdalmas lehet: a csökkenő létszám, növekvő átlagéletkor, sokféle, sokszintű változások miatt.

látás egy szemmel a műtét után mi a látássérülés fogalma

Számomra nagyon bátorító, hogy az őszinteség alapjára épülő igazságosság a szabadsághoz vezet el. Nem elég ugyanis a ragaszkodásainkat elengednünk, vagyis azokat a gondolatainkat, szokásainkat, félelmeinket, stb.

normál látótávolság valaki helyreállította a látást

Aki megtapasztalta már ezt a fajta szabadságot, az tudja, hogy ezt nem saját erőből érjük el, ez kegyelem. Isten azonban nagyobb ajándékot is ad mindazoknak, akik nem ijednek meg, hanem bátran belé kapaszkodnak. A belső szabadságról Ticz Zsuzsanna: Számomra a szabadság a boldog élet alapja.

10.04 A látomás és a valóság

Az, amikor nincs bennünk túlzott ragaszkodás a dolgokhoz, az emberekhez vagy a tárgyakhoz, az, amikor nincs bennünk félelem, aggódás. A belső szabadság megélése öröm forrása, felszabadít és lelkesít.

ÜDVÖZÖLLEK AZ INTERNETEN - ILLÚZIÓ 2.0 - Isteni Erőnk

Meghatározó, hogy a döntéseimben ezt megéljem, hogy ne kényszerből döntsek, ne sürgessen semmilyen tényező, az idő vagy más emberek rám gyakorolt hatása. Nagy bátorság és kihívás erre a belső szabadságra eljutni, nem magától jön, folyamatosan dolgozni kell érte.

Mi az igazi látomás, amikor igent mondtam az Isten hívására, fontos volt, hogy a fogadalmaimat engedelmesség, szegénység, tisztaság belső szabadsággal tegyem. A küldetések elfogadásánál is mi az igazi látomás van az imára, az időre, a konzultációra, hogy a megkülönböztetési folyamat után szabadon mondjam ki az igent. A noviciátusban és a terciátus alatt is több negatív tapasztalatom volt, amikor úgy kaptam küldetést, hogy nem hagytak időt, és ez ellenállást váltott ki belőlem.

Köszönd meg Istennek, hogy látást ad arra nézve, mivé kell lenned.

A veszprémi háztól, közösségtől való elszakadás során már pozitív élményem volt, végigjárhattam a megkülönböztetés útját. Így megszülethetett bennem egy olyan belső szabadság, amikor már nem kényszerből mondtam igent, holott tisztában voltam vele, nem lesz könnyű, amit vállalok. Ward Mária megélte ezt a nagy szabadságot, tudta, hogy sok ellenállásba fog ütközni, mégis megküzdött azért, amit Isten akaratának ismert fel.

A veszprémi közösség nővérei Molnár Edit, Pollmann Anna, Bérczesi Matild és Herczeg Adél megélték ezt a szabadságot, a kommunizmus nehéz éveiben is hűségesek maradtak a hivatásukhoz, nem ragaszkodtak a régi formához, mi az igazi látomás az előírások szószerinti betartására, hanem sokkal inkább az igaz emberség megélésére törekedtek. Felismerték, hogy az embereknek mire van szüksége az adott helyzetben és időben, és így szolgálták a mi az igazi látomás jót, az Isten és az embertársaik javát.

Életük során rengeteg mi az igazi látomás vonzottak magukhoz. Nővértársaim hiteles példája rám is hatással volt, hogy a szerzetesi hivatást válasszam. Nap, mint nap válaszolnom mi az igazi látomás arra, hogy készen állok-e visszaadni neki a szabadságomat azért, hogy Ő legyen a gondolataimban, cselekedeteimben, kapcsolataimban, vágyaimban, és engedjem, hogy Ő vezessen. A szerzetes szépségéről Kaszap Viktória: Nagyon sok érték, mély jelentésű lelki tartalom, rengeteg jámbor gondolat megfogalmazódik a megszentelt élet éve kapcsán szerzetesi és mindenféle körökben.

A legritkább esetben jut kifejezésre egy profán módon is nehezen értelmezhető mi az igazi látomás, a szépség.

Hétköznapi értelemben nem voltam soha szép lány. Sokáig szerzetesnőként sem volt fontos értelmeznem azt, mit is jelent ez a kifejezés.

látó kétéltűek elrejti a gyenge látást

Amikor eldöntöttem, hogy szerzetes leszek, akkor édesapám azt mondta nekem, hogy végül is egy apácának nem szépnek, hanem jónak kell lennie. Nyilván, mint egészséges nőnek, nagyjából fontos volt habitusban, mi az igazi látomás később hétköznapi ruhában is, hogy normálisan, a koromnak mi az igazi látomás nézzek ki. Ritkán beszélgettünk a közösségben a külsőségekről, általában a tanítványaim hívták fel a figyelmemet arra, ha nem tetszett az ingem, vagy éppen nem tartották elég fiatalosnak a pulóveremet.

Nem volt fontos a szépség, a külcsíny. De csak azért, mert nem is tudtam, hogy ez a kifejezés mit jelent. Ward Máriától erre vonatkozólag is kaptam segítséget.

látomás ül a közelben a látás osteopathia helyreállítása

Ő a maga korában igazi nő volt, fiatal nemes lányként előkelő ruhákat hordott. Később előfordult, hogy álruhát kellett magára öltenie, és ha a helyzet úgy kívánta, tudatosan az egyszerű ruha mellett döntött.

De akkor is fontos volt számára, hogy megjelenése harmonikus legyen. Mindent azért, hogy minél több embert megnyerjen Isten ügyének. De mitől is volt szép vagy tökéletes ez a lélek? Egészen addig, amíg egy lélek függ valamitől vagy valakitől, addig nem lehet igazán önmaga.

látássérült szemcseppek különbség a látásban 2

Mindig a másiktól, egy helyzettől való függése határozza meg külsejét, viselkedését. Elég egyszerű tétel ez, ha átgondoljuk életünk függő viszonyait. Mindnyájan ismerünk olyan nőket, férfiakat, akiket első megítélésre szépnek is mondhatnánk, egészen addig, míg meg nem látjuk cselekedeteiket, meg nem halljuk vélemény-formálásukat. Szinte azonnal átértékeljük magunkban a szépségüket, ha nem pozitív a kisugárzásuk vagy tetteik nem a jóra irányulnak, nem mások javára válnak.

Ward Mária negyedik attribútuma, amely szerinte a szépet széppé teszi, nem magától értetődő dolog, még a keresztények számára sem, pedig nagyon egyszerű.

A szépség meglátja a szépet, felismeri, hogy egyívásúak. A szépség megjelenése a teremtéssel kezdődött és a teremtett világ továbbhordozza azt magában: a színekben, mi az igazi látomás sokféleségben, a harmóniában, a zenében, az ember kétneműségében, a kapcsolatokban, az egységben.

Nagyon egyszerű dolgok ezek, mégis olyan nehéz rátalálnunk egyedül. Ebben emberi látásfejlesztés az előttünk járó szentek, rendalapítók példája. Rámutatnak az egyszerű és számunkra is felfedezhető pc látás helyreállítása és arra hívnak meg minket, hogy gyakoroljuk ezeket: menjünk ki a természetbe, álljunk meg és reflektáljunk a saját életünkre, vagy végezzünk lelkigyakorlatot, hogy felfedezzük saját lelkünk, életünk szépségeit.

Figyeljük meg a környezetünkben, hol látunk jó dolgokat, kik a jó emberek.