Látomás 7 i 17, Új fordítású revideált Biblia


Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy látomás 7 i 17 ellen támadt.

  1. Akupunktúra és látás
  2. Jelenések Könyve kommentár
  3. Hogyan kell kezelni az életkorral összefüggő hyperopia
  4. ÁMÓSZ KÖNYVE | 7. fejezet - Az első három látomás
  5. Az egészséges látás titkai
  6. Tina karol látomás falu

Mindegyik különbözött a másiktól. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott. Ez párduchoz hasonlított.

látomás 7 i 17

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott.

látomás 7 i 17

Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával.

látomás 7 i 17

Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt. De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek.

4. Gut Sábesz 1997. augusztus 8. I.évf./44.szám

Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj. Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról.

Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból.

Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte.

látomás 7 i 17

Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették.

látomás 7 i 17

Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. A látomás magyarázata.