A 7. látomás maga szült


a 7. látomás maga szült

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2.

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház. A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse.

Jбnos apostol Jelenйseinek Kцnyve, 12 Fejezet

A szülés Jézus Krisztus eljövetele. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4. És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja be.

  • Károli-Biblia - Mózes első könyve
  • Szűz Mária-jelenések – Wikipédia

Jézust akarja elpusztítani. Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart. Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat.

Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a 7. látomás maga szült mi Istenünk előtt. A 7. látomás maga szült re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik.

Annakokáért örüljetek egek és a kik a 7. látomás maga szült azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

5. A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. - Jézus a Főnököm

Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel. A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket. A ik versben eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke.

Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel.

Szűz Mária-jelenések

A hagyományos értelmezés az " ideig, időkig, és az időnek feléig. Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem. Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust.

a 7. látomás maga szült

Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket. Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja. Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain.

a 7. látomás maga szült

Ezért nem lehet egy konkrét város, pl. Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad. A királyok elpusztítják. Megáll a tengerparton. Hamis hatalom, a népekből alakul ki, és uralkodik a népeken.

Káromló száj, hatalom 42 hónapig. Sötétségtől szenvednek.

Szent István Társulati Biblia - Jelenések könyve - Jel 12;1;2

Legyőzi az Isten eszközeit, az olajfát és a gyertyatartót Jelenések Megegyezik a Tengerből Feljövő Fenevaddal. Egy hegy, amin ül a Parázna Asszony. Bárányhoz hasonló, úgy szól mint a Sárkány. Teszi, hogy imádják a Tengerből feljövő Fenevadat. Tüzet hoz le az égből. Azaz másolatát, ugyanazokat csinálja.

a 7. látomás maga szült

Lelket ad a Tengerből feljövő Fenevadnak, és megöleti azokat, akik nem imádják. Megbélyegzi az embereket a kezükön vagy a homlokukon.

a 7. látomás maga szült

A száma A Hamis prófétával a 7. látomás maga szült tüzes tóba vettetik. Ördögi lelkek, akik egybegyűjtik a királyokat. Az első 7 király a Római birodalom idején van. Jogi utódja a Római Katolikus Egyház.

Látomások egy Kis-Küküllő menti református településen Peti Lehel Elemzésemben egy Kis-Küküllő menti református faluban után két családban is jelentkező látomások bemutatására teszek kísérletet. Először a látomások pszichoszociális, szociokulturális kontextusának értelmezését végzem el, majd a látomások élményanyagát az érzékelés mechanizmusai, jelentései, rituális szerepei alapján interpretálom. Meghatározó többségében reformátusok lakják, a es hivatalos népszámlálási adatok szerint en. A reformátusok mellett a baptisták vannak a legtöbben, szám szerint en,3 ők a közösségi vallásgyakorlat során is a leglátványosabban különülnek el a lokális társadalomtól, külön imaházzal rendelkeznek. A római katolikusok 19illetve az ortodoxok 19 többnyire a református templomba járnak, illetve alkalmanként a közelebbi, nagyobb lélekszámú azonos felekezetű közösségek templomába.

A csúcs időszak évig tartott. Majd a Francia forradalom alatt elvesztette világhatalmát. Az Amerikai  Protestáns hatalmak megerősítik, majd 10 politikai a 7. látomás maga szült minden erejét bevetve világhatalomra juttatja. Később ezek fogják elpusztítani. A Római Katolikus Egyház pusztulása után egyesíti a világ a 7. látomás maga szült Isten maradék népe ellen. A spiritizmussal egyesülve csodákat tesz, hamis gyógyításokat és természeti jeleket hoz létre. Megbélyegez mindenkit, és aki nem engedi, az nem adhat - nem vehet.

A spiritizmus segítségével egyesíti a világ hatalmait Isten ellen. Elpusztul a Katolikus Egyház pusztulásakor, mikor az emberek rájönnek az igazságra, hogy félre vezették őket, de akkor már lejárt a kegyelem idő, és nincs lehetőség visszatérni Isten igazságához.

About the pregnancy

Hét fej van, hét hegy, amire építik Római Katolikus Egyházat. Nem lehet egy konkrét pápa, sem a pápaság, mert egyikre sem jellemző, hogy hordozza a Római Katolikus Egyházat.

a 7. látomás maga szült

Nem lehet 7 valóságos hegy, amivel a Római 7 dombot azonosítják. Szerintem 7 alaptanítás, ami közül egy majdnem elveszett. A bűnbocsánat szinte teljesen eltűnt a középkori egyház életéből, helyette tombolt a Szent inkvizíció.

Ma pedig mindig és mindenkinek megbocsájtanak. Nem számít, hogy egy pap pedofil, nem gond, ha valaki homoszexuális, a lényeg hogy Isten mindenkit szeret és mindenkinek megbocsájt. Elfelejtik és elhallgatják Isten törvényét, Isten ítéletét semmibe veszik. Ez az a mágnes, ami mindenkit bevonz a gyülekezetbe.

Nem baj ha bűnözök, nem baj ha megszegem Isten szent törvényét, mert mindig és a 7. látomás maga szült megbocsájt. A tengerből feljövő fenevad a népek romlott látás asztigmatizmussal kialakuló egyházra utal.

Mózes első könyve

A szarvak, koronák, állatok beazonosíthatók a Dániel könyve és a Jelenések könyve alapján. Dániel 7. Itt a hagyományos értelmezést alkalmazom, és a tíz királyt a Római birodalom idejére helyezem. De ezek nem azonosak az utolsó idők tíz királyával. Láttaték a 7. látomás maga szült jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres a 7. látomás maga szült, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona. A szarvak királyokaturalkodókat jelképeznek.

A fej pedig hegy. Szerintem nem valóságos hegy, hanem egy alap, amire az egyházi tanításokat felépítik.

Jбnos apostol Jelenйseinek Kцnyve

Jelenések És e fenevad, a melyet láték, hasonló a 7. látomás maga szült a párduczhoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat.

És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz?

És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Az eredeti értelmezés szerint az fej, ami halálosan megsebesítetett, az a pápaság intézménye, amit ban elvesztette a világ uralmát.

Számomra ez azért furcsa, mert ha a parázna a Hamis Egyház, ami 7 hegyen ül, akkor nem lehet az egyik hegy a pápaság, vagy egy konkrét pápa. Szerintem a 7 hegy az 7 alap, szöcskék látása építik az egyház tanításait.

A hét fő a hét hegy, a melyen az asszony ül; Király is hét van; az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött; és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni.