Rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára, Látássérülteknek épül rehabilitációs központ Tatán


Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete

Módszertani Központ Történeti visszatekintés Az as Közoktatási törvény szabad utat nyitott a súlyos fokban látássérült általános iskolás tanulók integrációjának. Intézményünk től felismerve ezt az igényt — 1 utazótanári státusz létesítésével — kezdte meg a sokoldalú támogatást. A kezdeti időszakban nagyobb számban a felső tagozatos gyerekek kerültek a többségi iskolákba, a későbbiek során, a es évek végétől viszont már egyre több gyerek került ki az 1. Az integrált gyermekek ellátását végző Pedagógiai Szakszolgálat ban Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult, s ez nem csupán névváltozást jelez, de szükségszerűen mutatja az évek során egyre szélesebb körű, az igények szerint folyamatosan bővülő feladatok változásait.

Az integráció jelene Az integrációban tanuló vak gyermekek és a befogadó iskolák számára speciális megsegítést nyújtunk az ország egész területén, közel 50 település 70 intézményében.

A befogadó óvodákban és iskolákban található gyermekek ellátását 7 álláshelyen 10 szakember látja el. Mindannyian látássérült-szakos gyógypedagógusok, többen rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára végzettséggel is rendelkeznek óvodapedagógus, rehabilitációs tanár, matematika, fizika, földrajz szaktanár, pszichológus, számítástechnikus.

Hírek, események

Központunk tevékenysége, munkaformái A gyermekek közvetlen megsegítése A tanulók közvetlen megsegítésének legáltalánosabb módja, hogy az utazótanár vagy a befogadó iskolában vagy az otthonában segít a gyermeknek a kultúrtechnikák, a speciális eszközök használatának elsajátításában, a tananyag feldolgozásában a problémás pontokon.

A speciális taneszközöket a módszertani központ eszközkölcsönzője térítésmentesen, a digitális és Braille formátumú tankönyveket általános iskolások számára előállítási áron biztosítja. A kölcsönözhető eszközök száma, fajtái folyamatosan bővülnek.

rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára szemvizsgálati lista

A már meglévő speciális eszközök továbbfejlesztése illetve újak kialakítása, elkészítése szintén célunk. Az utazótanárok miután leesett a látás mellett lehetőséget kapnak a gyerekek arra, hogy kiscsoportos vagy egyéni rövidtávú fejlesztéseken vegyenek részt a szegregált intézmény keretei között.

EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK

Ebben a munkában sok segítséget kapunk az iskolában tanító kollégáktól. Nagy segítséget jelent számunkra, hogy azonos osztályfokon az integrált gyerekek beülhetnek az itteni osztályokba, így a sorstársközösséggel is rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára lehet.

 • Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ honlapja :: hírek
 • Hogyan lehet megvizsgálni a látást

Az óvodások számára felkínáljuk a lehetőséget, hogy heti-kétheti-havi rendszerességgel bejöhetnek az óvodánkba, és itt csoportos rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára vehetnek részt, illetve a saját fejlesztő pedagógusa egyénileg is foglalkozik ilyenkor a gyermekkel.

Lényeges momentuma a vak gyermekek megsegítésének rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára rehabilitációs tanár által nyújtott tájékozódás és közlekedés, valamint a mindennapos tevékenységek tanítása. Emellett a továbbtanulást, a pályaválasztást is próbáljuk támogatni tanácsadással és személyes segítségadással.

Csodavár Korai Fejlesztő Centrum - Nyíregyháza A Csodavár Korai Fejlesztő Centrumot azért hozta létre a Down Egyesület Nyíregyházán, hogy a kelet-magyarországi régió fogyatékkal élő gyermekei egy családbarát, hangulatos helyen fejlődhessenek, emellett a Központ az egészséges gyerekeket is várja a játszóházba minden nap. Címe: Nyíregyháza, Szent István utca Illés Anett kutyás terápia és játszóház Budapest Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Budapest Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest Szinnyai Borbála Képességfejlesztő - Budapest "A mozgásfejlesztő program az agyi funkciók érését és serkentését állítja középpontba, mely által javul a figyelem, a koncentráció, a beszéd, a megismerő képesség, a szocializáció és finomodik a manipulációs készség is. Külön figyelmet szentelek a téri irányok, a testséma megismertetésére és adekvát használatára, a mondókákkal, énekekkel való mozgás- ritmus- beszéd összerendezésére. Fejlesztő és Oktató Központ "Szeretettel, Intelligenciával, Vidámsággal a gyermekekért" azt jelenti, hogy a hozzánk fordulókat gyermek centrikus, barátságos légkörben, speciálisan képzett, holisztikus szemléletű szakemberek várják.

A középiskolás fiatalok esetében inkább utógondozásról beszélhetünk, mely az egyéni igényeknek megfelelő támogatást jelent. Ez lehet tantárgyi segítség, eszközellátás, speciális útvonalak bejárása, hangos térképek készítése adott területről, érettségi specialitásainak átbeszélése stb.

Hírek, Aktualitások, Események

Programjaink gyerekeknek Filmklub és kamasztalálkozó Minden hónapban előre meghirdetett időpontban középiskolás diákjainknak klubnapot tartunk, ahol lehetőség nyílik aktuális problémák megvitatására, jóízű baráti beszélgetésekre egy szendvics és tea mellett. A napot rendszerint filmklub zárja, amikor a közösen kiválasztott filmet látó narrátor segítségével megnézzük és beszélgetünk róla. Nyári tábor A gyerekek körében évek óta nagy sikert arató integrációs táborok is kiváló terepet nyújtanak a speciális fejlesztésre, és nem utolsó sorban a sorstársi, baráti kapcsolatok kialakítására, ápolására.

A gyereklétszámtól függően tartunk külön tábort a kicsiknek és a nagyoknak. A kicsik háromnapos tábora budapesti intézményünkben zajlik, míg a nagyokkal egy hétre vidékre utazunk vagy vízpartra vagy a hegyekbe. Ezek igazi táborok, kézműves foglalkozásokkal, sportolással, kirándulásokkal, strandolással, városnézéssel.

 1. Folytatás az előző számból.
 2. A fenti céloknak megfelelően egy új rehabilitációs központ 2 m2-es épülete és körülbelül 8  m2-es, rehabilitációs elveknek megfelelően kialakított udvara fogadja a látássérülteket
 3. 3. látás a jobb szemen
 4. Javítja a látást egy nap alatt
 5. Önmagad és barátaid gyenge látással
 6. Javítja a látáskönyv-szimulátort
 7. Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete | rovento.hu

A rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára intézmények és pedagógusaik felkészítése és folyamatos segítése Az integrációban résztvevő gyermekek létszámának növekedésével arányosan nőtt a befogadó intézmények száma is, amelyek egyre nagyobb igényt tartanak a Módszertani központ nyújtotta szakmai támogatásra. Gyakran már a gyermek fogadása előtt kérik a személyes tájékoztatást.

rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára rövidlátás, melyik műtét jobb

A gyermekeket fogadó óvodákkal gyógypedagógus tartja a kapcsolatot, személyes látogatások illetve levelezés, telefonbeszélgetések útján. Speciális eszközökről és módszerekről konzultációk során szolgál tanácsokkal a gyermek fejlesztésére vonatkozóan.

Az iskolákkal az utazótanárok tartanak kapcsolatot, rendszeresen konzultálva az érintett pedagógusokkal. Gyakorta hívják szakembereinket nevelési értekezletekre, helyi továbbképzésekre. Amikor egy-egy gyermek új iskolába kerül, vagy egy intézmény először fogad látássérült tanulót, sok segítséget igényelnek, általában a vaksággal kapcsolatosan.

Ilyenkor utazótanáraink vállalják tantestületi értekezletek megtartását, beszélnek a segítségnyújtás módjáról, a látóvezető technikákról, a tér legpraktikusabb elrendezéséről, az akadálymentesítésről, és segítséget nyújtanak a tantárgyi kérdésekben is.

Eseménynaptár

A Módszertani Intézmény által nyújtott szakmai szolgáltatások igen széleskörűek. Csoportos és egyéni hospitálási lehetőségekkel élhetnek a szegregált intézmény óvodai és iskolai tagozatán egyaránt. Itt mód nyílik a speciális eszközök és azok használatának megismerésére is. E mellett különböző segédanyagok, módszertani útmutatók, tájékoztató füzetek és videofilmek állnak rendelkezésükre, melyek iskolánkban készültek az elmúlt évek során.

rehabilitációs központok látássérült gyermekek számára mint látássérült ember látja

A szakmai segítségadás rendszerét meghatározza még a gyermek kora, képességei, az intézmény adottságai, szakember-ellátottsága, a pedagógus hozzáállása, amelyek változatos feltételrendszert teremtenek. Ehhez mérten kell megvalósítani az utazótanári feladatokat annak érdekében, hogy a gyermek képességeihez mérten kapja meg a fejlődéséhez szükséges támogatást.

Buda- környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete – BULÁKE – Szemléletmód Rehabilitációs Központ

A szülők felkészítése és a velük való folyamatos kapcsolattartás Kiemelt feladatként jelentkezik a látássérült tanulók családjaival való kapcsolatfelvétel, és a szülők előzetes tájékoztatása meglévő tapasztalataink szerint az integráció várható problémáiról, a milyen látásból ülhet le lehetőségeiről, a megsegítés módjáról.

A továbbiakban is szükségesnek látjuk a szoros, személyes kapcsolattartást, a szülők számára tanfolyamok lebonyolítását, családi hétvégék, táborok szervezését, valamint a szülői érdekvédelmi szervezet munkájának segítését. A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve. Adatkezelési felhívás.

 • Szem(l)életmód Rehabilitációs Központ - Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete
 • Szemhéj klinika rövidlátás kezelésére Makhachkala-ban