Miért rossz a látása a zsidóknak. A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság


Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen A történelem folyamán rossz-szándékú antiszemita félrevezetések kapcsán többször is felmerült a Talmud mibenléte. A Talmud elleni félrevezető vádak a magyar médiában és közbeszédben is teret kaptak.

Többen fordultak hozzánk a Talmuddal kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében. Az ilyen típusú vádak kapcsán kialakult keserű érzés mellett örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy a Talmud néhány összetett témakörét tisztázzuk, és ezzel végetvessünk olyan kijelentéseknek és vádaknak, amelyek mindenfajta logikát és értelmet nélkülöznek.

Mi az a Talmud? A Talmud egy olyan különleges mű, amely a Tórához, a Bibliához, a zsidó nép és a keresztény világ legszentebb könyvéhez írt magyarázatokat, kommentárokat, vitákat és történeteket foglal magában. A Talmud szerkesztése a polgári időszámítás utáni V. Az, aki meg akarja érteni a Talmud szövegét nem csak, hogy a héber és — a zsidók között akkor használtos — arámi nyelvet kell hogy kitűnően ismerje, hanem tisztában kell hogy legyen a bonyolult és sok esetben elvont jogi fogalmakkal, amelyeket a Talmud alkalmaz.

Meg kell fejtenie, a Talmud szűkszavú, utalásokkal és rövidítésekkel teli szövegét. Szövegének összetettsége és bonyolultsága folytán nem csoda, hogy az elmúlt több mint ezer évben felmérhetetlen mennyiségű kommentárt és magyarázatot írtak ehhez a nagy műhez. Miért rossz a látása a zsidóknak Talmudot a XV.

Három ok, amiért a betért zsidókat nem egyenlően kezelik

A nyomtatott Talmud 20 kötetből áll, minden kötet kb. Tehát összesen nagyméretű fóliánst tesz ki a nyomtatott Talmud.

Ez a tanulmány a Célja, hogy bemutassa a korszak előítéletes gondolkodásának e lenyomatát, feltárva történeti és mentális hátterét, adalékul szolgálva egy sok tekintetben máig élő sztereotipikus zsidókép keletkezéstörténetéhez. A karikatúrák természetesen nem értelmezhetők a történeti kontextustól és alkotóik intencióitól 6 függetlenül, így e tanulmány kiterjed a képeket és képzeteket formáló politikai, társadalmi és ideológiai hatásokra és a reprezentációk közvélemény-formáló erejére is.

Ennek az anyagnak körülbelül a fele maga a talmudi szöveg a többi pedig kommentár. Természetesen ezeken a kommentárokon kívül a mai napig gyarapodnak a különböző Talmuddal és talmudi joggal foglalkozó művek, ezek több mint 10 könyvet tehetnek ki.

Nem csoda hát, hogy a Talmudnak az idegen nyelvekre fordításra nehéz feladat.

miért rossz a látása a zsidóknak látás plusz mínusz

Éppen a félreértésektől és félremagyarázásoktól tartva vonakodtak, még a jó indulatú fordítási kísérletektől is az Újkor nagy rabbijai. A követekezőket írta például a híres Schreiber Mózes pozsonyi rabbi ben a galíciai Dr.

Mennyi tinta folyt, és hány fóliáns telt meg csupán egyetlen kijelentés értelmezése kapcsán? Hogyan lesz képes egyedül a saját belátása szerint meghatározni az adott téma valós értelmét?

miért rossz a látása a zsidóknak tesztelje a látását

A Talmud új angol fordítása, melyet nemrég fejeztek be USÁ-ban például, a 20 eredeti kötet helyett 72 kötetből áll, annak köszönhetően, hogy a szerkesztők a szövegbe beépített értelmezéssel egészítették ki a szószerinti fordítást. Ugyan e szerint az elv szerint jártunk el mi is a magyar nyelvű Talmud fordításunkban, amelynek oldalas első kötete idén decemberben kerül nyomdába.

A Talmud hiteles mélyreható oktatásának céljából nyitottuk meg ben a Pesti Jesiva felsőoktatási intézményt, illetve a Zsidó Tudomámyok Szabadegyetemét.

miért rossz a látása a zsidóknak látóasztal optikai

Ezekben az intézményekben miért rossz a látása a zsidóknak őszinte érdeklődő elmélyülhet a Talmud tanulásában, hozzáértő segítséget kapva ehhez. Az elmúlt években több száz laikus ismerkedett meg ezzel a több ezer éves bölcsletettel, és több száz oldalnyi magyar nyelvű Talmud-fordítás is elkészült ennek nyomán.

Ezeknek egy része megtalálható a www. Ezek között is két fajta kiadvány létezik. Vannak olyan jóindulatú összeállítások, amelyek a Talmud rövid történeteiből és anekdotáiból vett szemelvényeket foglalnak magukban. Ezek a szemelvények egyáltalán nem tükrözik a Talmud valódi jogi témákkal foglalkozó disputákkal teli stílusát. Az, aki ezekből ismerkedik a Talmuddal sajnos téves képet fog alkotni a zsidó nép e drága kincséről.

 1. Hogy megnézzem a tüzet
 2. Ez a probléma nem csupán az elmélet szintjén vetődött fel, amint azt szinte kézzelfoghatóan bizonyítja Hippói Szent Ágostonnak, a kereszténység egyik legnagyobb mesterének lelki fejlődése is.
 3. A rövidlátás kora csökken
 4. Vörös Kati: Judapesti Buleváron (Médiakutató)
 5. Szemcseppek a látás korának javítására
 6. Vélemény: A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság | rovento.hu

A zsidóüldözések, pogromok, inkvizíciók árnyékában ezek végigkísérték a zsidó népet a középkor legsötétebb napjaiban.

Például a híres spanyol filozófus és Biblia-kommentátor Náchmánidész a Szentföldre kellett hogy meneküljön, miután egy ilyen jellegű vitában megdöntötte a népe és a Talmud ellen felhozott vádakat. Ez utalhat egyaránt a zsidó népre vagy nemzsidó népekre.

 • Vetoran a látásra
 • Három ok, amiért a betért zsidókat nem egyenlően kezelik | Mazsihisz
 • Kultúra: Miért van olyan sok magyar zsidó olimpiai bajnok? - rovento.hu
 • Glaukóma és myopia
 • A zsidóságban sokat beszélnek arról, milyennek kellene lennie a zsidóságnak.

A Bibliában többször is megtalálhatjuk ezt a kifejezést kifejezetten a zsidó nép kapcsán [4]. Sőt egy helyen még az is előfordul, hogy egy idézetben a mondat elején zsidókra a végén pedig nemzsidókra utal. Íme egy jellegzetes példája egy kifejezés pejoratív fordításának elferdítve a valódi jelentést.

Összefoglalva sokféle goj létezik zsidó és nem-zsidó egyaránt, és a legfontosabb hogy mindnyájan tiszteletben tartsuk egymást… A Talmud és a nemzsidók A Talmudot azzal vádolják, hogy az a zsidó népet a nem-zsidók megalázására, semmibevevésére, rászedésére tanítja.

Zsidó szegényekhez hasonlóan nem-zidó szegényeket is kötelességünk segíteni. Zsidó betegekhez hasonlóan nem-zsidó betegeket is kötelességünk látogatni.

Budapesten is láttak egy bezacskózott zsidót - 444

A zsidó halottakhoz hasonlóan nem-zsidó halottakat is kötelességünk eltemetni. Mindezt a béke jegyében. Olyan univerzális üzenet ez, amelyet sok más társadalomban és kultur-környezetben lényeges lenne szem előtt tartani.

Szabad-e egy nem zsidót megölni? Olyan vád is elhangzik, amely szerint a Talmud azt tanítja, hogy nem-zsidókat szabad meggyilkolni. Hova vezethető vissza ez a rosszindulatú félrevezetés? A forrás, a neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert, Slomo ben Jichák rabbi —, Franciaország Bibliához írt kommentárja.

A Biblia leírja, hogy miután a Fáraó a tízcsapást követően szabadon engedte a zsidó népet, mégis meggondolta magát és üldözőbe vette őket hadseregével.

Ha azt mondod, az egyiptomiaké volt, [nem lehet] hiszen az van írva: [11] »És elhullott Egyiptom minden jószága [a dögvész csapásának idején]«, és ha a zsidóké lett volna, [az sem lehet] hiszen az van írva: [12] »És a mi jószágunk is velünk fog jönni«.

Kié volt hát? Azé »aki félte az Örökkévaló szavát, [és beterelte jószágát a házakba a csapás idején]«.

Talmud – Középkori vádak a zsidóság és a Talmud ellen

Láthatjuk, hogy itt kifejezetten azokról az egyiptomiakról van szó, akik közel négyezer éve évszázadokon át [14] kínozták és kemény rabszolgamunkára [15] fogták a zsidó népet. Simon rabbi ezekről szólva mondja, hogy az ilyenek is a gonoszok közé tartoznak, és halált érdemelnek. Fontos kihangsúlyozni, hogy — az egyiptomi történet után több mint ezer évvel élő — Simon rabbi sem a gyilkosságra utasít, hanem jellemzeni akarja, hogy az ilyen álszent emberek is gonoszak és halált érdemelnek.

Habár a Talmud egy helyen ezt a mondást más kontextusban nem csak az egyiptomiak kapcsán említi, fontos tisztázni, hogy ott is egy kifejezett helyzetről van szó. Így értelmezi ezt a talmudi Toszáfot kommentár is. Ez tehát még egy példája annak, mi történik olyankor ha szövegkörnyezetből kiemelve egy adott kijelentést szószerint fordítunk és idézünk.

Judapesti Buleváron

Azonban a szövegkörnyezetet ismerve tudjuk, hogy Rási kifejezetten az Egyiptomiakról beszél, akik több mint évig sanyargatták a zsidókat az életükre törve. Még jobban utánajárva pedig láthatjuk, hogy a Talmud egy háború esetén említi ezt a szabályt kifejezetten az ellenségre utalva. Szabad-e nem-zsidókat becsapni? A véresszájú csúsztatások között az is szóbakerül, hogy a Talmud szerint szabad nem-zsidókat becsapni.

Miről van valójában szó?

Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek. Bezárás Köszönjük, üzenetét elküldük a címzettnek. Bezárás Fináli Gábor Tetszett a cikk?

Olyan esetről van szó, amikor a vevő a miért rossz a látása a zsidóknak követően panaszt emel, hogy a megvásárolt árucikk túl drága. A vevő ugyanis nem lett a szó szoros értelmében becsapva, nem lett elhallgatva előle semmi, és senki nem kényszerítette a vásárlásra. Így hát teljesen érthető, hogy az eladónak semmiféle felelőssége nincsen. Sőt a világon mindenütt ez a haszonszerzés természetes és megengedett módja.

Ezért aztán, egy zsidó abban a tudatban vásárol egy másik zsidónál, hogy az a lehető legméltányosabb árért adja el neki portékáját. Ha mégis kiderül hogy drágán adta azt el, akkor joga van a reklamációra, és visszakövetelheti a különbözetet. Ebben a kérdésben zsidók és nemzsidók egy törvény alá esnek.

Ha valaki például tudja, hogy árucikkében hiba van, azt tudatnia kell a vevővel, és tilos megtéveszteni bárkit is. Szabad-e három évesnél fiatalabb kislányt megerőszakolni?

Miért van olyan sok magyar zsidó olimpiai bajnok?

Egy utolsó példája az aljas félrevezetéseknek az a vád, amely szerint szabad megerőszakolni egy három évesnél fiatalabb kislányt, merthogy annak szüzessége visszatér. Mindenki, aki egy kicsit is járatos tudja mennyire szigorú szabályokat ír elő a Tóra, a Biblia a házasélet törvényei kapcsán.

miért rossz a látása a zsidóknak az 5. látás javíthatja a látást

A Biblia külön említést tesz a csábítás [29] és a nemi erőszak tilalmáról. A jichud törvénye tiltja, hogy egy olyan férfi és nő egy zárt helységben magukra maradjanak, akik nincsenek házastársi vagy közvetlen rokoni kapcsolatban egymással. A különböző tiltott nemi kapcsolatok áthágásáért a legsúlyosabb büntetések járnak. Sok esetben halálbüntetés. A Talmud azonban azt tanítja, hogy ezek a büntetések csak abban az esetben alkalmazhatók, ha a tilalom megszegése egy három évesnél idősebb nővel történt, [32] mivel ez alatt a kor alatt a lány szüzessége visszanő, tehát nem számít nemi kapcsolatra alkalmasnak.

Ki a felelős?

A zsidók felsőbbrendűsége vagy magyar hazafiság

Az, aki ezt a rövid összeállítást elolvasta, láthatja, hogy a Talmud kincsekkel teli tengere mély, és így aztán nem ajánlatos olyannak foglalkozni vele, aki nem tud úszni. Csak olyan ember tudja értékelni a Talmud szépségét, aki hajalndó kellő energiát és tanulmányokat szentelni ennek a többezer éves bölcseletet magában hordozó műnek. Az, aki a Talmudot nem ismerve, egyértelmű hátsószándékkal félidézetekkel és kontextusból kiemelt szabályokkal hozakodik elő, az szándékosan vezet félre embereket.

De valójában ki a felelős azért, hogy ilyen fekete középkort idéző gondolatok hangozhatnak el a nagy nyilvánosság előtt?

miért rossz a látása a zsidóknak világos látás foltok

Az, akinek a szájából a hamis vádak nelhangzanak sajnos nem igazán hibáztatható, mert sajnálatos módon ennyi a tudása, és ilyen a színvonala. Azok a médiumok azonban hibásak, akik ilyen színvonaltalan tartalomnak teret adnak.