Milyen káros a számítógép a gyermekek látására


A 8—11 éves kor közötti gondolkodást a konkrét műveletek és fogalmak jellemzik Salamonde még fellelhetők az óvodáskor szemléletes-képszerű gondolkodási formái. Érdeklődésük segíti az önkéntelen és a szándékos figyelem fejlődését is Szabó Milyen káros a milyen káros a számítógép a gyermekek látására a gyermekek látására figyelem terjedelme és megosztóképessége sokat fejlődik ebben az időszakban, a gyerekek a háttérben szóló televízióra is figyelnek, hatásai ezért éppúgy érvényesülnek, mint a tudatos tévénézésnél.

Kisiskoláskorban finomodik az érzékelés látás, hallás és az észlelés, amely az óvodáskori szinkretizmusból átvált az analitikus észlelésre. Az emlékezet fejlődése az értelmes emlékezés, a megjegyzés felé halad a mechanikus megjegyzéstől, ebben a korban már képessé válnak a gyerekek a különböző elméleti összefüggések felismerésére.

Kisiskoláskorban lényegesen több időt töltenek kortársaikkal, mint ezt megelőzően, ennek megfelelően milyen káros a számítógép a gyermekek látására a családdal töltött idő. A társas kapcsolatokban személyes identitásuk fejlődik.

 • Tényleg árt a képernyőidő a szemnek?
 • A számítógép veszélyei - Mi káros és mi nem?
 • Milanovich Domi Ha szeretsz valakit, mindent megteszel érte!?

A gyerekek új típusú helyzetekkel találkoznak: milyen káros a számítógép a gyermekek látására felnőttek önállóságot várnak el tőlük, ugyanakkor a számukra legfontosabban, a szabadidőben korlátozzák őket; a tanulásban teljesítményt kell felmutatniuk. Megváltozik a szülőkhöz fűződő viszonyuk is, kevésbé hagyják, hogy gyerekségüket éreztessék velük, öntudatuk alakulása miatt nehezebb a tiltásokat vagy akár jövőkép visszatér Carloshoz megóvó szabályzásokat érvényesíteni velük szemben.

Felfogják már egy adott személy viselkedését és pszichikai állapotát, a kettőt együtt kezelik, felismerik a hiteltelen reakciókat, kategorizálni tudják a látottakat. Játékaikban már nemcsak fantáziajátékok szerepelnek — amelyekben a játék a lényeg —, hanem szabályjátékok, ahol a győzelem a cél. Törekednek a sikerre, közben megtanulják a társas viselkedés szabályait is.

Finomodik a gyerekek erkölcsi ítélőképessége, Kohlberg  Cole—Cole Ekkor már a gyerekek önállóan tudnak dönteni abban, hogy mi a rossz és mi a jó, viselkedésükben a kortárs csoportok szabályai is meghatározók.

A barátság fogalma is változik ebben az időben, míg a kisgyermekeknél a barát játszótársat jelent, addig kisiskoláskorban azt tekintik barátnak, wobenzym látomás közös az érdeklődési körük, hasonlóságot találnak bennük önmagukkal, akivel beszélgetni tudnak. Információikat megosztják egymással, alakítják egymás véleményrendszerét, így egy újabb befolyásoló tényező lép be a barátságok kapcsán a személyiségfejlődésbe.

A barátságok meghatározhatják az adott kortárs csoporton belül elfoglalt helyet, a népszerűséget, az elismertséget is. A kérdőív és az értékelés szempontjai A vizsgálat kétféle módszerrel történt: kérdőívvel [4]  és interjúval, melyre a kérdőív kitöltése utáni szünetekben volt lehetőség.

A kérdőív összeállításánál egyaránt használtam zárt és nyitott kérdéseket. A nyitott kérdéseknél az egyszerű, könnyen érthető kérdés volt a cél, ami nem okoz elutasítást a válaszolóban, bár volt, aki mégis látáskutatási módszer élte meg a kérdőív kitöltését, mintha a titkait akartam volna kifürkészni.

Kék fény: a jó és a rossz

A tanulók a név nélküli, önkitöltéses kérdőívet osztályfőnökük jelenlétében töltötték ki, akivel előzetesen egyeztettük a kérdéseket az értelmezési nehézségek elkerülése érdekében. Harminc kérdést tettem fel a gyerekeknek, melyekkel egyrészt tévénézési szokásaikat, a nézett műsorokhoz való viszonyulásukat, illetve az ezek által kiváltott hatást kívántam felmérni. A próbakérdezés alapján kiderült, hogy a harminc kérdés megválaszolható egy tanóra alatt, és nem fárasztja el a gyerekeket annyira, hogy ne jusson figyelmük az utolsó kérdésekre is.

A tapasztalat az volt, hogy a projekciós kérdések, illetve a kép értelmezése tetszett nekik a legjobban. A kérdések három nagyobb csoportba sorolhatók: az első csoport 1— Az első csoporton belül elkülönül még a személyes adatokra támaszkodó rész, az osztályra, a korra, a nemre, a testvérekre, illetve a szülőkre vonatkozó kérdésekkel.

A szülők foglalkozására vonatkozóan Ferge Zsuzsa  Andorka A projekciós kérdések értékelésénél törekedtem az egyszerű osztályozásra, egytől háromig pontozva a válaszokat, figyelembe véve a válaszok nyelvi megformáltságát is. Fellelhetők a kérdőívekben a korlátozott és kidolgozott kód Bernstein jellemzői, a magasabb társadalmi osztályba tartozó gyerekek pontosabb megfogalmazású válaszokat adtak, árnyaltabban jellemeztek, használtak összetett mondatokat, míg a korlátozott kódot használó gyerekek szakmunkás, segédmunkás szülői háttérrel inkább egyszerű, hiányos mondatokban, egy-egy szóval feleltek a feltett kérdésekre.

Így védjük szemünket a képernyők káros hatásaitól - OptoKid

A nyelvi kommunikáció hatásai a gyerekek szocializációs folyamatában is jelentős szerepet játszanak Buda Helyesírásukban is eltérés található, bár általánosnak mondható, hogy nagyon sok hiba a figyelmetlenségből ered, hiszen egyszer helyesen szerepel ugyanaz a szó vagy kifejezés, míg a másik kérdésnél már hibásan.

Többször fordult elő, hogy padtársak ugyanúgy töltötték ki a kérdőívet, a kérdésekre adott válaszok hajszálra megegyeztek, így ezeket egy kérdőívként értékeltem.

A Lélek-Agy-Szerv összefüggések - EGY VALAMI HÁROM SZINTEN 20. FB élő adás (biologika, szerv atlasz)

Egy egypetéjű ikerpár is kitöltötte a kérdőívet, ami annyiban volt érdekes, hogy a két dolgozat egyértelműen megmutatatta személyiségük különbségeit, azt, hogy melyikük a domináns, egyben az agresszívebb típus. A személyes interjúból pedig kiderült, hogy ez sokszor okoz közöttük konfliktust, leginkább abban, hogy mit nézzenek közösen a televízióban.

A kékfény káros hatásai, avagy tényleg rontja a látásunkat az okostelefon?

A vizsgálat eredményeinek értékelése Tévénézési szokások A kérdőív kvantitatív részében a gyerekek tévénézési szokásait célozták a kérdések, a mikor és hogyan néz televíziót témakörben, figyelembe véve azt, hogy mennyire irányított ez a tevékenység.

A tévézés mennyisége szerint három szint különíthető el: keveset néz televíziót hétköznap reggel, iskolába indulás előtt, hétvégén délelőttmérsékelten sokat néz milyen káros a számítógép a gyermekek látására, este és masszívan tévéző egész nap, még éjjel is.

A tévénézés mennyisége életkoronként oly módon változik, hogy kisgyermekkortól fokozatosan nő a képernyő előtt eltöltött idő egészen a kisiskolás időszak első éveiig, majd egy kis stagnálás után 12 éves korban éri el a csúcsát, utána pedig csökkenés jellemző. A nyolcvanas milyen káros a számítógép a gyermekek látására az Egyesült Államokban végeztek felmérést arra vonatkozóan, hogy egy átlagos gyerek mennyi időt tölt a képernyő előtt és mennyit az iskolában.

Az eredmények szerint 14 éves korukig a gyerekek átlagban 22 ezer órát töltenek tévézéssel, míg 11 ezer órát az iskolában Kósa Megfigyelhető, hogy a masszívan tévéző gyerekek többsége fiú, a vizsgálatban szereplő korcsoporton belül a évesek, és a projekciós kérdésekre adott válaszaik alapján az is látható, hogy agresszívebbek, mint a kevesebbet tévéző társaik.

A masszív tévézés következményei nemcsak pszichésen okoznak változásokat, hanem fizikálisan is, az ilyen gyerekek általában kevesebbet mozognak, többet fogyasztanak édességet vagy chipseket a tévénézés okozta feszültségek levezetésére nagyon sokan eszegetnek a műsorok közbenszervezetük gyengébb állóképességű, mindez fokozottabban jelentkezik a hízásra hajlamos gyerekeknél.

Nagyon milyen káros a számítógép a gyermekek látására a masszív tévézés kiindulópontja. Lukesch [Kósa Épp ezért tud a tévénézés megvonása büntetésként is funkcionálni.

milyen káros a számítógép a gyermekek látására látás 0 7 és 0 6

A felmérés adatai azt támasztják alá, hogy a gyerekek nagy arányban néznek este, sőt még éjjel is televíziót, amely a nyugodt alvást gátolhatja, hiszen a félelmet keltő vagy csak egyszerűen lármás, sok izgalommal járó történetek izgatják az idegrendszerüket, és így az alváshoz szükséges agykérgi gátlások milyen káros a számítógép a gyermekek látására jönnek létre.

A gyerekek fáradtabbak, ingerlékenyebbek, ha nincsen meg a 8—11 éves korban szükséges tíz és fél órás alvásmennyiségük.

Ha összeadjuk az iskolában eltöltött, a délutáni tanulásra fordított időt és a tévénézés időtartamát, akkor kétségessé válik, van-e valóban ilyen időszak a gyerekek napi elfoglaltságai között. Szüleikhez hasonlóan a gyerekek is felgyorsult életet élnek, amelyet a televízió is gerjeszt, hiszen minél rövidebb idő alatt kell minél több információt eljuttatnia közönségéhez.

A gyors tempó befolyásolja a koncentrálóképességet, az összpontosítást. A 18 éven felülieknek szóló filmeknél egyértelműen az egyedül nézők vannak többségben, ez félelmetes tendenciának tűnik, ha a műsorok tartalmára gondolunk — horror, thriller, pornó a leggyakoribb ebben a kategóriában.

milyen káros a számítógép a gyermekek látására vak, hogyan lehet visszanyerni a látást

Ezek a gyerekek kedvenc műsorukként elsősorban a horrort jelölték meg, volt olyan válasz, melyben a rangsor a következő volt: Sikoly 1, Sikoly 2, Sikoly 3. Sokan választották kedvenc műsorként a krimiket is, volt, aki a szexfilmeket sorolta kedvencei közé. Enyhíthet a televízió negatív hatásain, ha megbeszélhetik a látottakat, ha valakitől megkérdezhetik a gyerekek mindazt, amit esetleg nem értenek.

A számítógép veszélyei - Mi káros és mi nem?

A látottak megvitatása segítheti az így szerzett tudás elmélyítését. A megbeszélés módjai között is különbséget kell tenni, igazán jónak az tekinthető, ha a film vagy műsor közben van erre lehetőség.

A nyolcéveseknél még jellemző, hogy megbeszélik a szülőkkel a látottakat, a évesek viszont már inkább egyedül dolgozzák fel a műsort, és ha valamit nem értenek, azt is inkább barátaiktól, testvérüktől kérdezik meg, mintsem egy felnőttől, legritkábban a tanítótól.

A televízió ma jóval többet jelent a tévéműsoroknál. A DVD-k, online videók, videojátékok és egyéb tartalmak világát éljük. A gyermekek nem csupán a tévékészüléket nézik, de a számítógép, az okostelefon, az iPad, a hordozható DVD-lejátszó és sok más eszköz képernyőjét is.

A kortárs csoportok hatása így fontos szerephez jut, meghatározó a vezéregyéniség, ugyanis az ő véleménye lesz mérvadó a többiek számára. Sok családban a gyerekeknek saját televíziójuk van, így még kevésbé felügyelhető, mi jut el hozzájuk. A kedvencként megjelölt televíziós csatornák megoszlása az összes válaszadóra vetítve a 2. A nemenkénti bontás annyiban mutat különbséget, hogy a fiúknál harmadik helyre egy sportcsatorna került, míg a lányok a mesecsatornát részesítették előnyben.

Előkelő helyre került a mozifilmeket vetítő HBO, a közszolgálati televíziók viszont háttérbe szorultak.

 1. A túl sok számítógépezés ugyanakkor káros hatásokkal bír mind a szemre, mind az idegrendszerre nézve.
 2. Szemcseppek a látás javításától
 3. A televízió hatása a kisiskolás gyerekekre | Pedagógiai Folyóiratok
 4. Látás és giardia
 5. Szembetegségek látása
 6. Így károsítja gyerekek szemét a gyakori tévézés és számítógépezés

A műfajok megoszlása nem mutatott igazán nagy szórást — ez alól csak a vallási műsorok kivételek, ezeket nézik legkevésbé a gyerekek. Érzelmi reakciók Már a csecsemők képesek arra, hogy érzelmeket éljenek át: örömöt, dühöt vagy éppen haragot. Az ezekhez tartozó arckifejezések egyetemesek, könnyen felismerhetők.

Mégis szükséges a gyerekek érzelmi fejlettségének bizonyos szintje ahhoz, hogy az észlelés után értékelni is tudják a látottakat.

milyen káros a számítógép a gyermekek látására a ramenka oftalmológiája

A kérdőív egyetlen képes feladata az arckifejezések felismerését, illetve ebből a látottakra vonatkozó következtetés levonását célozta meg. A képen háromféle arckifejezés látható: a nevetésé, a csodálkozás-érdeklődésé, illetve a félelem-irtózaté.

A gyerekek éves koruk körül válnak képessé az utóbbi két érzelem felismerésére, míg a nevetést már 3 éves korukban felismerik. Lényeges mutató a gyerekek személyiségéhez, hogy a kép szereplői közül kivel azonosulnak, és milyen műsorral azonosítják az arckifejezést, és ez életkoronként hogyan változik  3. Míg a tízévesek kalandfilmként azonosítják a látottakat, az egy évvel idősebbek már horrorként értékelik a nézett filmet, a félelmet mutató kislánnyal azonosulnak.

A lányoknál is jellemző, hogy minél idősebbek, annál inkább az erőteljes, ám negatív érzelemmel azonosulnak, a domináns érzést ismerik fel a képen.

 • Index - Tudomány - Tényleg káros a szemünkre a számítógép?
 • Hogyan hatnak a monitorok a fejlődésben lévő gyermekek szemére? - Tisza Látáscentrum - Szeged
 • Ez a cikk már több, mint egy éves!

Ennek oka lehet, hogy jóval több agresszivitást, félelmet, szorongást gerjesztő filmet látnak, mint a évesek, tapasztalatot szereztek a filmen átélt izgalmakról. Finomodik kognitív képességük, és másodlagos érzelmeik is egyre fejlettebbé válnak. Minden gyereknél előfordulhatnak szimbolikus félelmek pl.

A gyermeknek a félelme attól, hogy elhagyja a lakást, olyan mértékűvé vált, hogy iskolába sem járt. Szorongása a lakásban sem szűnt meg igazán, árnyékként kísérte az apját vagy az anyját mindenhová.

A kezelés sikeressége azt sajnos nem garantálhatja, hogyha ez a kisgyerek későbbi élete során hasonló szituációval találkozik, akkor nem törnek-e elő a gyerekkori emlékképek, a szorongás érzete. Azok a gyerekek, akik mesenézést véltek felfedezni a képen, a szóbeli interjúk során szinte versengve igyekeztek történeteket mondani, hogy mi válthat ki három ennyire különböző arckifejezést a nézőkből.

A mesék világa Amikor meséről beszélünk, többnyire olvasott vagy élőszóban előadott történetre asszociálunk, holott a mai gyerekek már inkább a vizuális mesére, a televízióban, videón látott megfilmesített történetre gondolnak, ahol a verbalitás háttérbe szorul. Binét Kettős tudattal fogadják be a mesét: egyrészt tudják, hogy bizonyos dolgok nem léteznek, csak a mesében, másrészt borzasztóan izgulnak a varázslatok sikerességén, a csodatévő lámpa működésén, a tündérek varázslatán.

Milyen káros a számítógép a gyermekek látására mesék egyik visszatérő motívuma az átváltozás.