Az 5. jövőkép az


A lehetőségek és adottságok elemzése A stratégiai tervezés első elemei a környezeti jövőkép vízió és annak vezérelve: a misszió meghatározása. Célszerű — alkalmazva megfelelő gyakorlati helyzetekre — ilyenkor a 3.

Akár egy országos környezetvédelmi stratégiát, akár egy regionális, vagy vállalati stratégiát készítünk, a kiindulási alap mindenképpen az kell legyen, hogy az ország gazdasági helyzete, nemzetközi viszonyai milyen fejlődési perspektívát tesznek lehetővé.

Praxismodellek 5: jövőkép és stratégia

A jövőkép kialakításának környezetvédelmi és gazdasági feltételei A stratégiai jövőkép megalapozását a következő fejlesztési alternatívák teszik lehetővé: A környezetkímélő struktúraváltás szcenáriója lényeges az 5. jövőkép az épít, így változtatásközpontú jövőkép.

A társadalom ellátottságának differenciáltsága csökken, az elosztás egyenletesebbé válik, minősége és értéke javul. A természeti erőforrások felhasználásának mértéke nem nő, de kitermelésük ésszerűbb, felhasználásuk hatékonyabb lesz.

az 5. jövőkép az

Azok a gazdasági ágak és ágazatok, melyek a környezetvédelmi követelmények betartását nehezítik, vagy megakadályozzák, háttérbe kerülnek, a környezetbarát gazdasági tevékenységek viszont meghatározóak lesznek. A környezetkímélő technológiaváltás szcenáriója hosszú távon ugyancsak optimista változatnak tekinthető, a hangsúlyt az alkalmazott technológiák változtatására helyezi, elsősorban tehát változtatásközpontú jövőképnek tekinthető.

Jövőkép az oktatásban

A feladatok összetettsége azonban a versenyfeltételek javítását is célul tűzi ki, ezért részben versenyközpontú jövőképnek is számít. A fogyasztás és a termelés szerkezete javíthatja-e a lézer a látást környezetkímélő technológiaváltás mellett a közép-és nyugat-európai fejlett országok irányába tolódik el, nő a felhasznált, de nem megújuló természeti erőforrások felhasználása.

A fajlagos környezetterhelés országosan csökken, a területi eloszlás kiegyenlítődik. Ez természetesen azt jelentheti, hogy egyes régiókban erőteljesen csökkenhet a terhelés, más területeken viszont környezet-terhelés növekedéssel kell számolni.

az 5. jövőkép az

A fejlődés, a változtatás lényege, hogy a gazdasági struktúrák kisebb változása mellett az 5. jövőkép az megelőző, termelésbe integrált környezetvédelmi technikák, technológiák széleskörű alkalmazására kerül sor, lehetőleg valamennyi gazdasági szektorban.

Az innováció szerepe meghatározó, stratégiai jelentőségű, a versenyképesség javításának eszköze.

az 5. jövőkép az

E szcenárió, mint jövőkép elérése min. A az 5.

Hagyományos és modern jövőkép mint pedagógiai érték

jövőkép az helyett szinte kizárólag a versenypozició megőrzése lehet a jövőkép meghatározója, ezért itt legfeljebb versenyközpontú jövőkép kialakítását tervezhetjük. A csővégi technikák rövidtávon hoznak látható eredményeket, de a környezeti problémákat csak elodázzák, de meg nem szüntetik.

Viszont a korlátozott gazdasági és politikai érdekek általában a hosszú távú, és a fenntartható fejlődést szolgáló termelésbe integrált környezetvédelmet stratégiailag nem képesek támogatni. Figyelemre méltó, hogy a A GDP növekedésére vonatkozó adatok az elmúlt évtized gazdaságpolitikai megfontolásaiból vezethetők le.