A látvány ünnepe


a látvány ünnepe

Pedig itt is látványról van szó. De mennyire más ez, mint amit a látvány ünnepe világ ad!

  • Ebből 45 éves korban látás romlik
  • Патрик же спускается вниз - к группе, оставшейся в музее.
  • Japánban ez az év egyik legszebb időszaka - Teljes virágzásban a sakura
  • Mínusz 20 látás

Ivancsó István atya Az átváltozás eszméje mindkét esetben Krisztus uralkodói és kozmikus uralmával kapcsolódik egybe. Főünnepeink közé tartoznak; lítiával ünnepeljük őket; a templomba lépve az ikonosztázionon mindig megláthatjuk az ábrázolásukat. Az úrszínváltozási liturgián Szent Mátétól halljuk a beszámolót.

Augusztus 6-án Jézus Krisztus színeváltozását ünnepeljük

Jézus a kiválasztott három tanítványával fölment a Tábor hegyére, és ott színében átváltozott előttük. Nem öncélúan tette: Jézus nem volt exhibicionista!

Egészen más volt a célja. Keresztfelmagasztaláskor az eredményt szemlélhetjük: a világ számára dicsőségesen felmutatott Keresztet.

a látvány ünnepe

Péter, János és Jakab kiválasztottak voltak. És Péter mégis megtagadta az Urat; János összetörten állt a kereszt alatt; Jakabról nem is hallunk, a többiekkel elmenekült a szenvedés éjszakáján. A Feltámadott természetfölötti sugárzása kellett ahhoz, hogy a helyzet gyökeresen megváltozzék.

A látvány tanúságtétellé válik.

És életformává. Az ikonon a fehér szín vakítóan tör elő Jézus alakján a viszonylag a látvány ünnepe festékrétegek alól. Megláthatjuk, ha nem vakít el a világ megannyi csalóka fénye.

a látvány ünnepe

Felismerhetjük és dicsőíthetjük Jézusban az Istent. Felismerhetjük és tisztelhetjük Őt az emberben, akivel teljes sorsközösséget vállalt.

Az ember az időt ciklusokra tagolja: a legfontosabb ciklus a nappalok és éjszakák váltakozása. A fény és a látvány ünnepe, — a fehér és fekete — igen ősi élményünk, és nem csak az emberé, hiszen az élőlények többsége érzékeli a fény változását. Az időt valamennyi társadalom további ciklusokra bontja. Éveket, évszakokat, holdhónapokat különböztet meg, a mezőgazdasági tevékenységet folytató közösségek életében szekvenciát jelent a munka, a vetés, aratás, szüret ideje. A hagyományos sokszor archaikus közösségi rítusok, szertartások, alakoskodó felvonulások, továbbá a vallási élet és a világi társadalom számos ünnepe — mind a végtelen időt tagolja.

A szenvedő és a keresztet hordozó embertársunkban, akivel az utcán, a munkahelyen, a járművön, vagy bárhol találkozunk. Nemcsak az ünnep, hanem keresztény életünk nagy kérdése: Van-e szemünk, van-e látásunk hozzá?

  • Új látás libabőrös
  • Japánban ez az év egyik legszebb időszaka - Teljes virágzásban a sakura Travelo
  • Magyar Szemiotikai Társaság
  • Beszédfejlődés zavara látásromlással

Az írás megjelent az Új Ember Hetilap Ivancsó István atya.